Bộ test kit hồ bơi chuyên dụng

Bộ kiểm tra PH nước bể bơi giúp kiểm tra nước trong bể bơi có bị quá lượng chất tẩy hay không